Main Menu

oltarzSztuka gotycka to głównie czasy od XIII do XV wieku. To, co cechowało ten czas to przeczucie lekkości budowli, a równolegle poczucie powagi. To wszystko to właśnie dzięki przeznaczeniu fial, ostrołuków, rozet, a także portali oraz szczegółów to właśnie dzięki jakim obiekty osiągały stabilność.

Miasta gotyckie miały wygląd przyciągający uwagę. Przykładem budowli gotyckiej ma okazję być katedra w Chartres. To, co charakteryzuje ten czas to liczne witraże w oknach prezentujące istotne osobistości oraz sceny historyczne. Wypełnione są światłem tęczowym co zezwala na imponujący efekt tęczowej baśni. Zostało na pierwszym planie przez dużo lat, wywołując wycofanie innych malowideł. Też rzeźba była nadzwyczaj kultowa i nieraz stosowana.

Rzeźba gotycka to figury skonstruowane w kamieniu. Przeważnie są to osoby wykonane w naturalnej posturze żeby oddać wielkość i naturalność autentycznych postaci. Styl gotycki jest stosowany nawet do dnia dzisiejszego.

Twórczość romańska

romanizmSztuka romańska to kierunek rozwijający się w zasadzie w Europie w XI oraz XII wieku. Miała sakralny profil, ponieważ jej główne motywy były powiązane z obecnością zakonów. Sztuka ta pożyczała co poniektóre elementy od sztuki antycznej. Jeżeli chodzi o architekturę to newralgicznymi budynkami jakie stawiano były kościoły. Stosowano okrągłe formy, krzyże łacińskie, portale. Tudzież wnętrza budowli ozdabiano arkadami, filarami, emporami. Głowice kolumn oraz trzony filarów inkrustowane były rzeźbami.

Były to łatwe formy o czytelnej o ostro zarysowanej struktury, mające na celu czytelny przekaz dla ogółu. Zagadnieniem rzeźb romańskich były postacie ze Starego i Nowego Testamentu. Znakomitym twórcą rzeźbiarzem był Benedetto Antelami. Tudzież w malarstwie kwitła popularność witraży, które wypełniały okna budowli. Sztuka romańska się nadzwyczaj rozwinęła.

Sztuka romantyzmu

romantyzmSztuka romantyzmu była to charakterystyczna dyscyplina kultury. Wyróżniał ja niepokój, bałagan, tragiczność, rozdarcie immanentne, wszelkie uczucia z którymi borykali się twórcy, ujawniali w swoich dziełach. Wskutek tego jest to czas wielu ogromnych twórców, nie jedynie na świecie, jakkolwiek oraz w Polsce. Dzieła takich wybitnych osobistości jak Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Kamil Norwid czy Zygmunt Krasiński wywołują do dziś podziw. Wybitnie powszechnym motywem była walka narodów o wyzwolenie, krzyk o wolność, a przy tym niezwykła kolorystyka lub siła wyrazu.

Pełna sztuka, bez względu na formę przedstawiała ludzką wyobraźnię, ekscytacje, a również formy baśniowe czy ludowe elementy. Najistotniejszym bodźcem sztuki romantycznej było łączenie nauki, życia i religii w jedną całość. Ideą całej epoki była wolność wykorzystywana później w innych szablonach.